Koodarikuiskaajan podcast

14: Kiusaaminen jättää kiduttavat jäljet | Celinda Byskata

Episode Summary

Kiusaamisen vaikutukset aivoissa vastaavat kidutuksen jälkiä. Seurauksia kannetaan mukana koko loppuelämä. Jakson vieraana on kokemusasiantuntija Celinda Byskata, joka on päättänyt kääntää traumaattisten kouluvuosien kokemukset muiden avuksi.

Episode Notes

Kokemusasiantuntija Celinda Byskata kiertää kertomassa koulukiusaamisesta ja sen aiheuttamista vakavista mielenterveysongelmista. Jaksossa keskustellaan kiusaamisen syistä ja seurauksista, sekä keinoista tilanteen parantamiseen.

Jakson vieras: Celinda Byskata

Blogi: Borderland

Mainittuja juttuja

Tietoa työpaikkakiusaamisesta Työterveyslaitoksen sivuilla
Nonviolent communication -palautemalli
Tunneretro-podcast
Tunneretro-blogiartikkeli
Sofokus
Tommi Savikko

Tietoa ja apua

Kiusaamisasioiden tuki- ja neuvontakeskus Facebookissa
Työterveyslaitoksen ohjeet työpaikkakiusauksen uhreille
Mielenterveyden keskusliitto
Tukinet