Koodarikuiskaajan podcast

27: Algoritmit eivät ole objektiivisia ja puolueettomia | Otto Sahlgren

Episode Summary

Algoritmit tuntuvat puolueettomilta, mutta käytännössä ne eivät kuitenkaan ole. Algoritmista syrjintää tutkiva Otto Sahlgren kertoo, mistä ilmiössä on kyse.

Episode Notes

Algoritmista syrjintää tutkiva Otto Sahlgren valottaa esimerkein miten ja miksi algoritmeihin liittyy poliittisia ja eettisiä kysymyksiä. Lisäksi keskustelussa pohditaan, voiko ennakkoluuloinen ihminen koskaan, edes teoriassa, luoda täysin reiluja algoritmeja.

Jakson muistiinpanot

Brian Christian, Tom Griffiths: Algorithms to Live By
Yhdenvertaisuuslaki
Syrjintä.fi
Amazonin rekryalgoritmin naisten syrjintä
Suomalainen algoritmisen syrjinnän tapaus: Svea ekonomi
USA:n COMPAS-algoritmi
Kenn So: A primer on AI fairness
Elements of AI
Algo:aware
Suomen Standardisoimisliitto: Tekoäly