Koodarikuiskaajan podcast

36: Coach aukoo kysymyksillä tietä kohti ratkaisua | Arto Miekkavaara

Episode Summary

Ihmisen tehdasasetukset ajavat hänet toisinaan oikosulkuun. Osaavalla coachilla on merkittävä mahdollisuus auttaa. Aihetta jaksossa avaa Arto Miekkavaara.

Episode Notes

Ihminen onnistuu ajautumaan merkittäviin jumeihin omilla tehdasasetuksilaan. Taitavana ajattelukumppanina coachilla on mahdollisuus auttaa ihmistä ylös kuopasta ja eteenpäin. Coachin ammattia jaksossa avaa Brain Based Coachingia edustava Arto Miekkavaara NeuroLeadership Finlandista.

Jakson muistiinpanot

NeuroLeadership Finland
International Coach Federation
David Rock – Quiet Leadership
David Rock – Your Brain at Work
Marc Jung-Beeman – The Neural Basis of Insight
Brain Based Coaching Certificate
FLOW – Brain Based Coaching for Agile Teams