Koodarikuiskaajan podcast

42: Koodi on kommunikaatiota ihmiseltä ihmiselle | Heikki Ritola

Episode Summary

Mitä muuta koodin täytyy tehdä kuin komentaa tietokonetta? Jos asiaa kysytään Heikki Ritolalta, niin hän vastaa, että koodin tehtävä on olla kommunikaatiota.

Episode Notes

Koska koodia lukee myöhemmin joku toinen (tai tulevaisuuden minä), ei ole yhdentekevää, kuinka paljon tai vähän koodi kertoo omasta tarkoituksestaan. Jaksossa Heikki Ritola Reaktorilta pohtii, miksi meitä ei opeteta koodaamaan näin ja kuinka muutos kohti selkeämmin viestivää koodia olisi mahdollinen.

Jakson muistiinpanot

Podcast: Kommunikaatiokatkokset aiheuttavat bugista koodia

Podcast: Algoritmit eivät ole objektiivisia tai puolueettomia

Reaktor Breakpoint 2018: Heikki Ritola, The main purpose of source code is communication

Alan Perlis: Epigrams on Programming

Screaming Architecture

Koodarikuiskaaja LinkedInissä

Koodarikuiskaajan podcast Suplassa